Serwis używa plików cookie. Korzystając z nasze witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Zamknij

 • Tekstów piosenek

  1232619

 • Artystów

  106872

 • Tłumaczeń

  286561

 • Teledysków

  810089

Mànran

Dhèanainn Sùgradh

00

72


Dheannain sùgradh ris a nighean duibh
N’ deidh dhomh eirigh as a ‘mhadainn
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh

Dheannain sùgradh ris a’ghruagaich
‘Nuair a bhiodh a’ sluagh nan cadal

sèist (chorus)

Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh
‘N àm na siùil a bhith ‘gam pasgadh

sèist

Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich
Dh’fhalbh sinn le Seonaid a Aircaibh

sèist

Bha muir gorm a ruith fo cuinnlean
‘S i cur still a grunnd an aigil.

sèist

Riof ‘gha ceangal ‘s riof ‘gha fuasgladh
muir ma guallain fuaim is fead oirr

sèist

Null ma Chaolas na Ròimh
b’fheudar dhuinn am bòm a leaiseadh

sèist

Null ma chaolas na Fraing
Maide ‘na làimh, gaoth ga greasad

sèist

Cha robh ròp a feum a splaidhseadh
Air mo mhaighdinn ri tighinn dhachaigh

sèist

Dh’fheumadh pòrsan thoirt à bùth dhith

Ged a bhiodh e crùn an cairteal

sèist

Ged a bhiodh a crùn an t-òirleach
Dh’fheumar pòrsan dheth thoirt dhachaigh

sèist

Teledysk Mànran - Dhèanainn Sùgradh

Komentarze

Wykonawcy